Text Box: Text Box: JUMPTOYSText Box: VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN

Vanaf 110 euro per dag ( incl btw )  ( 2de en 3de dag - 50% )

Text Box: JUMPTOYS by MYCRAS

H. Consiencestraat 27

8770 Ingelmunster - Belgie

GSM: 0032 (0) 478.220.632

Tel: 0032 (0) 51.69.48.01

info@jumptoys.be

BE 0830.377.903

Algemene voorwaarden MYCRAS voor het huren van Springkastelen

Bij ondertekenen of betalen van de huurovereenkomst voor de huur van een springkasteel verklaart de huurder dat hij akkoord is met alle onderstaande voorwaarden en dat hij beschikt over alle nodige voorzieningen.

De betaling gebeurt steeds contant bij levering.

Springkastelen worden enkel geplaatst op het gelijkvloerse.

Voorzie voldoende doorgang naar de plaats waar u het springkasteel wenst op te zetten.

Zorg voor elektriciteitsvoorziening van 230V minimum 16 Amp.

Zorg dat de verlengkabel steeds voldoende ontrold is. Dit om verhitting tegen te gaan.

Het springkasteel moet steeds op een vlakke ondergrond geplaatst worden, bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras of aarde.

Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Indien de huurder het springkasteel wenst te plaatsen op beton of verharde ondergrond dient hij de nodige valbescherming te voorzien rondom het springkasteel.

Houd steeds rekening met een vrije ruimte van minstens 1,5 meter rondom het kasteel.

Het springkasteel blijft in opgeblazen toestand gedurende de hele huurperiode. Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden. Enkel bij noodweer moet het springkasteel steeds afgelaten worden.

Afdekken van elektriciteitsaansluiting mag en is zelfs aangeraden bij regenweer.

De motor mag echter nooit afgedekt worden.

Bij het opblazen of aflaten van het springkasteel is het verboden deze te betreden.

Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden en dat deze vrij is van obstakels.

Zorg er voor dat er steeds toezicht is van minstens 1 volwassene.

Laat nooit meer kinderen toe dan voorgeschreven is.

Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen ouder dan 14 jaar en volwassenen.

Schoenen, puntige voorwerpen, eten en drinken, het dragen van brillen, MP3-spelers en andere…, zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel, dit om materiele en lichamelijke schade te voorkomen.

De opstap of het voorste deel van het springkasteel dient om kinderen gemakkelijker toegang te verschaffen tot

het springkasteel en dient in geen geval om op te springen.

Bij defect dient u ons onmiddellijk te verwittigen.

Het is verboden het springkasteel verder te verhuren zonder onze schriftelijke toestemming.

De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde springkasteel gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en of onderdelen ervan de kosten voor vervanging tegen nieuwwaarde  of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van het gehuurde springkasteel heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op – of afbouw, schade aan grasvelden of andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade of letsel is.

De huurder is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de springkastelen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij.

Een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd zijn.

RESERVATIES OP: 26/05/2018

 

RESERVATIES OP:

26/05/2018

27/05/2018

 

 

 

 

Frozen koets - 125 € / DAG - 6x4 meter

 

De Bal - 110 € / DAG - 4x4 meter